ZVLÁDANIE EMÓCIÍ

250,00

Emócia je náš kompas, spoločník, priateľ ale občas aj malý nepriateľ. Zvládať ju je občas náročnejšie, a to najmä v situáciách, ktoré spúšťajú  nečakané reakcie. Môže to byť hádka, náš nesúhlas, dotknutie sa našej osobnosti, krivda, urážka  ale i veľa iných reakcií pri ktorých pozícia našej emócie je oveľa silnejšia, až nás premôže a dostáva nás tam, kam nechceme. Ako s ňou pracovať aby bola pod našou kontrolou?

Kategórie:

Popis

Emócia je náš kompas, spoločník, priateľ ale občas aj malý nepriateľ. Zvládať ju je  náročnejšie, a to najmä v situáciách, ktoré spúšťajú  nečakané reakcie. Môže to byť hádka,  nesúhlas, dotknutie sa vašej osobnosti, krivda, urážka  ale i veľa iných reakcií, pri ktorých  emócia je oveľa silnejšia, až nás premôže a dostáva nás tam, kam nechceme. Ako s ňou pracovať, aby bola pod našou kontrolou alebo prechádzala cez nás s tým, aby nespôsobila to, čo nechceme? Zistiť to môžete aj na tréningu ZVLÁDANIE EMÓCII

 Hlavné témy počas vzdelávacieho programu:

 • Čo je dobré vedieť o emóciách pre náš osobný i pracovný život.

 • Vplyv a význam seba-vnímania pri práci s emóciami.

 • Empatia a vnímanie druhého s cieľom budovania dobrých vzťahov a pocitu vnútornej slobody.

 • Čo nám prezrádzajú prejavy konkrétnych emócii.

 • EQ verzus IQ pre bežný život.

 • Možnosti ako vnímať a pracovať s emóciami.

Čo môžete získať absolvovaním programu:

 • Priestor a možnosti venovať sa iba sebe.

 • Inšpirácie ako na emócie.

 • Zoznámiť sa s technikami pre zvládanie emócii.

Pre koho je program určený:

 • Pre tých, ktorí chcú pracovať sami na sebe

 • Pre tých, ktorí sa pasujú s emóciami a hľadajú pre seba riešenia a odpovede ako sa v nich vyznať, či ich zvládať

Forma realizácie programu:

 • Prezenčná 

Termín pre otvorený tréning v priestoroch Zelený klobúk sro, Mierové námestie 52/6, Ilava:

 • 27.09.2022

 • 25.10.2022

 • 22.11.2022

 • 20.12.2022

V prípade záujmu je možné dohodnúť tréning na mieru podľa vzájomnej dohody.

Časový rozsah: 5 hodín ( 09:00 – 15:00)

Miesto realizácie:

 • Zelený klobúk s r. o. , Mierové námestie 52/6, Ilava

Registrácia:

 • Prostredníctvom prihlasovacieho formulára alebo emailom: zelenyklobuk@zelenyklobuk.sk

 • Cena programu je 250 EUR*,  (konečná cena, spoločnosť nie je platcom DPH).

 • Po záväznej registrácii  (úhrade ceny programu) Vám bude na Váš email doručený daňový doklad.

* Cena pokrýva:

 • 1 dňový vzdelávací program

 • pomôcky pre účastníka

 • občerstvenie počas celého programu

 • náklady spojené s realizáciou vzdelávacej aktivity

Máte otázky?

 • Napíšte nám na zelenyklobuk@zelenyklobuk.sk