HODNOTENIE

250,00

Za každú prácu väčšinou očakávame minimálne pochvalu, uznanie a niekedy nám stačí iba vypočuť si  názor. No pri meraní efektivity a pre dosahovanie požadovaných výsledkov je to práve hodnotenie, ktoré okrem iného ak  je aj správne interpretované, môže byť  pomôckou pre približovanie sa k cieľom. Jeho forma a spôsoby podania, nielen že odzrkadľujú výsledky ale veľa krát ovplyvňujú  motiváciu a ďalší progres v tíme ako i vo firemnom prostredí.

Kategórie:

Popis

Za každú prácu väčšinou očakávame minimálne pochvalu, uznanie a niekedy nám stačí iba vypočuť si  názor. No pri meraní efektivity a pre dosahovanie požadovaných výsledkov je to práve hodnotenie, ktoré okrem iného ak  je aj správne interpretované, môže byť  pomôckou pre približovanie sa k cieľom. Jeho forma a spôsoby podania, nielen že odzrkadľujú výsledky ale veľa krát ovplyvňujú  motiváciu a ďalší progres v tíme ako i vo firemnom prostredí.

Témy vzdelávacieho programu:

 • Hodnotenie a jeho význam pre efektívnu prax.

 • Etapy v hodnotiacom procese.

 • Nástroje hodnotenia, a ktoré je kedy vhodné použiť.

 • Možné bariéry pri hodnotení zamestnancov.

 • Ako riešiť neočakávané situácie a bariéry  pri hodnotení.

 • Inšpirácie pre lepšie zvládanie hodnotenia a ako sa pripravovať.

 • Odporúčania a tipy pre účastníkov.

Čo môžete získať?

 • Príležitosť začať alebo pokračovať na ceste byť lepší v hodnotení, podávaní spätnej väzby a v komunikácii smerom k okoliu.

 • Priestor a možnosť venovať sa iba vlastnému potenciálu.

 • Tipy a inšpirácie, ktoré Ťa posunú vpred.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?

 • Pre tých, ktorí hľadajú miesta na zlepšenia pre hodnotenie práce v tíme.

 • Pre tých, ktorí sa chcú naučiť/dozvedieť k téme hodnotenie v pracovnom prostredí.

 • Pre tých, ktorí chcú zlepšiť zručnosti v oblasti hodnotenia a podávania spätnej väzby

Časový rozsah:  5 hodín ( 09:00 – 15:00)

Forma:

 • Prezenčne podľa aktuálnych opatrení v súvislosti s covid situáciou

 • V prípade záujmu je možné zrealizovať tréning aj online prostredníctvom Microsoft Teams alebo Skype

Termín:  Podľa záujmu/dohody

Miesto realizácie:  Zelený klobúk s r.o, Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava

Registrácia:

 • Prostredníctvom prihlasovacieho formulára alebo emailom

 • cena služby 250 EUR* (konečná cena)*

 • po záväznej registrácii Vám bude na Váš email doručený daňový doklad

*Cena pokrýva:

 • príprava programu, pomôcky pre účastníka,

 • občerstvenie počas vzdelávacieho programu

 • náklady spojené s realizáciou programu

  Máte otázky?

 • Napíšte nám na zelenyklobuk@zelenyklobuk.sk