HODNOTENIE V PRACOVNOM PROSTREDÍ

135,00

Za každú prácu väčšinou očakávame minimálne pochvalu, uznanie, niekedy nám stačí iba vypočuť si dobrý názor ale pri pracovnom výkone je to práve hodnotenie, ktoré je dôležitou činnosťou v pracovnom prostredí. Jeho forma a spôsoby podania, nielen že odzrkadľujú výsledky ale veľa krát ovplyvňujú  motiváciu a ďalší progres v tíme ako i vo firemnom prostredí.

Popis

Za každú prácu väčšinou očakávame minimálne pochvalu, uznanie, niekedy nám stačí iba vypočuť si dobrý názor ale pri pracovnom výkone je to práve hodnotenie, ktoré je dôležitou činnosťou v pracovnom prostredí. Jeho forma a spôsoby podania, nielen že odzrkadľujú výsledky ale veľa krát ovplyvňujú  motiváciu a ďalší progres v tíme ako i vo firemnom prostredí.

Témy vzdelávacieho programu:

 • Hodnotenie a jeho význam pre efektívnu prax.

 • Etapy v hodnotiacom procese.

 • Nástroje hodnotenia, a ktoré je kedy vhodné použiť.

 • Možné bariéry pri hodnotení zamestnancov.

 • Ako riešiť neočakávané situácie a bariéry  pri hodnotení.

 • Inšpirácie pre lepšie zvládanie hodnotenia a ako sa pripravovať.

 • Odporúčania a tipy pre účastníkov.

Čo môžete získať?

 • Príležitosť začať alebo pokračovať na ceste byť lepší v hodnotení, podávaní spätnej väzby a v komunikácii smerom k okoliu.

 • Možnosť venovať sa iba vlastnému potenciálu.

 • Tipy a inšpirácie, ktoré Ťa posunú vpred.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?

 • Pre tých, ktorí hľadajú miesta na zlepšenia pre hodnotenie práce v tíme.

 • Pre tých, ktorí sa chcú naučiť/dozvedieť k téme hodnotenie v pracovnom prostredí.

Časový rozsah:  5,5 hodín ( 09:00 – 15:30)

Termín:

29.09. 2020

16.10. 2020

16.11. 2020

Miesto realizácie:  

Zelený klobúk s r.o,

Mierové námestie 52/6,

019 01 Ilava

Registrácia:

 • prostredníctvom prihlasovacieho formulára

 • cena služby 135 EUR* (konečná cena)*

 • po záväznej registrácii Vám bude na Váš email doručený daňový doklad

*Cena pokrýva:

 • pomôcky pre účastníka,

 • občerstvenie počas vzdelávacieho programu( 1x obed, 2x občerstvenie počas prestávok)

 • náklady spojené s realizáciou programu

  Máte otázky? Napíšte nám na info@zelenyklobuk.sk