TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA

250,00

Pracovať v tíme má viacero výhod. Ak to v tíme správne funguje, ľudia smerujú za rovnakým cieľom s určitou mierou zodpovednosti a vzájomne sa dopĺňajú. Naviac je prítomná vzájomná dôvera, otvorená komunikácia, vnútorná pozitívna motivácia, a tiež takzvaný „tímový duch“. No bežná prax je niekedy od tohto ideálneho stavu vzdialená. Netreba však “hádzať flintu do žita”, hľadať dôvody ale treba hľadať riešenia. A to môžete aj na  vzdelávacom programe TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA.

Kategórie:

Popis

Pracovať v tíme má viacero výhod. Ak to v tíme správne funguje, ľudia smerujú za rovnakým cieľom s určitou mierou zodpovednosti a vzájomne sa dopĺňajú. Naviac je prítomná vzájomná dôvera, otvorená komunikácia, vnútorná pozitívna motivácia, a tiež takzvaný „tímový duch“. No bežná prax je niekedy od tohto ideálneho stavu vzdialená. Netreba však “hádzať flintu do žita”, hľadať dôvody ale treba hľadať riešenia. A to môžete napríklad aj na tomto vzdelávacom programe.

Témy vzdelávacieho programu:

 PRED TÝM AKO SA ZAČNEME VENOVAŤ  TÍMOVEJ SPOLUPRÁCI

 • Tím verzus skupina a aké sú rozdiely a výhody/nevýhody v praxi.

 • Čo všetko súvisí s efektívnou tímovou spoluprácou.

 • Rušivé elementy/bariéry pri tímovej spolupráci.

 ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ O ČLENOCH TÍMU

 • Skladba tímu a typológia osobnosti.

 • Tímové role a ich význam pre efektívnu spoluprácu.

 • Štýly riadenia pre efektívne vedenie tímu.

 • Ako pracovať s jednotlivou typológiou osobnosti.

 NÁLEŽITOSTI SÚVISIACE S TÍMOVOU SPOLUPRÁCOU

 • Silné a slabé stránky členov tímu a tímu ako takého.

 • Tímová komunikácia a jej pravidlá.

 • Zvyšovanie výkonnosti využitím tímovej dynamiky.

 • Tím ako dôležitý článok vo firemnom prostredí.

 TIPY A ODPORÚČANIA PRE ÚČASTNÍKOV

 • Čo s tým a ako nato, ak to v tíme nefunguje.

 • Ako prispievať k efektívnosti tímovej spolupráci.

Čo môžete získať?

 • Zistiť, čo je dôvodom prečo vám to v tíme nefunguje.

 • Nadobudnúť zručnosť ako lepšie fungovať v tíme.

 • Možnosť venovať sa iba vlastnému potenciálu.

 • Tipy a inšpirácie pre zlepšenie.

 

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?

 • Pre tých, ktorí sa venujú/riešia tému tímová spolupráca.

 • Pre tých, ktorí vedú tím.

 • Pre tých, ktorí hľadajú spôsoby ako lepšie pracovať v alebo s tímom.

 Časový rozsah programu:      2 dni/5,5 hodín ( 09:00 – 15:30)

Forma:

 • Prezenčná podľa aktuálnych opatrení v súvislosti s covid situáciou

 •  V prípade záujmu online prostredníctvom Microsoft Teams alebo Skype

Termín: Podľa dohody/záujmu

Miesto realizácie: Zelený klobúk s r.o, Mierové námestie 52/6, 019 01Ilava

Registrácia:

 • prostredníctvom prihlasovacieho formulára alebo emailom

 • cena služby 250 EUR* (konečná cena, spoločnosť nie je platcom DPH)*

 • po záväznej registrácii Vám bude na Váš email doručený daňový doklad

*Cena pokrýva:

 • pomôcky pre účastníka,

 • občerstvenie počas vzdelávacieho programu( 2x obed, 4x občerstvenie počas prestávok)

 • náklady spojené s realizáciou programu

Máte otázky?

 • Napíšte nám na zelenyklobuku@zelenyklobuk.sk