VEDENIE PORÁD

250,00

Čas pre prácu máme väčšinou určitým spôsobom limitovaný. Jeho správne využitie môže ovplyvňovať pracovnú efektivitu, rovnako ako i využitý čas na pracovných poradách. Ako ich však zorganizovať a viesť aby boli v pracovnom prostredí prospešné, či  efektívne sa môžete dozvedieť aj na našom tréningu.Vedenie pracovných porád alebo stretnutí je jednou z manažérskych zručností ale i zručností, ktoré sú pre „pracovný svet“ veľmi dôležité.

Kategórie:

Popis

Čas pre prácu máme väčšinou určitým spôsobom limitovaný. Jeho správne využitie môže ovplyvňovať pracovnú efektivitu, rovnako ako i využitý čas na pracovných poradách. Ako ich však zorganizovať a viesť aby boli v pracovnom prostredí prospešné, či  efektívne sa môžete dozvedieť aj na našom tréningu.Vedenie pracovných porád alebo stretnutí je jednou z manažérskych zručností ale i zručností, ktoré sú pre „pracovný svet“ veľmi dôležité.

Témy vzdelávacieho programu:

 PRACOVNÁ PORADA A STRETNUTIE

 • Pracovná porada/stretnutie a ich význam.

 • Náležitosti súvisiace s organizovaním pracovných porád/stretnutí.

 • Rušivé elementy/bariéry pri vedení pracovných porád a stretnutí.

 TYPY PORÁD

 • Vybrané typy porád – formálna, informačná, účelová, neformálna a ich náležitosti.

 ÚČASTNÍCI PORADY

 • Účastníci porady, a čo je dobré o nich vedieť.

 • Organizátor porady, jeho rola a úlohy.

 • Koordinátor porady, jeho rola a úlohy.

 NÁLEŽITOSTI PRE EFEKTÍVNE VEDENIE PORÁD/STRETNUTÍ

 • Príprava, priebeh, záver/výstup – porady alebo pracovného stretnutia.

 • Výber vhodného miesta a priestoru.

 • Technické pomôcky pre efektívnejšie vedenie porád.

 • Časový manažment a koordinovanie porady/pracovného stretnutia.

 • Riešenie problematických situácii.

TIPY A ODPORÚČANIA PRE ÚČASTNÍKOV

 • Tipy, inšpirácie a odporúčania ako efektívne zvládať poradu, či pracovné stretnutie.

 

Čo môžete získať?

 • Zručnosti a poznatky pre efektívne vedenie pracovných porád a stretnutí.

 • Možnosť venovať sa iba vlastnému potenciálu.

 • Tipy a inšpirácie.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?

 • Pre tých, ktorí hľadajú miesta na zlepšenia pre vedenie porád a pracovných stretnutí.

 • Pre tých, ktorí sa chcú naučiť/dozvedieť k téme vedenie porád

 Časový rozsah:      5,5 hodín ( 09:00 – 15:30)

Termín:                     Podľa záujmu/dohody

Forma realizácie:

 • Prezenčná, podľa aktuálnych opatení v súvislosti s covid situáciou

 • V prípade záumu je možné zrealizovať tréning aj online prostredníctvom Microsoft Teams alebo Skype

Miesto realizácie:  Zelený klobúk s r.o, Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava

Registrácia:

 • prostredníctvom prihlasovacieho formulára alebo emailom

 • cena služby 135 EUR* (konečná cena, spoločnosť nie je platcom DPH)*

 • po záväznej registrácii Vám bude na Váš email doručený daňový doklad

*Cena pokrýva:

 • príprava programu, pomôcky pre účastníka

 • občerstvenie počas vzdelávacieho programu

 • náklady spojené s realizáciou programu

Máte otázky?

 • Napíšte nám na zelenyklobuk@zelenyklobuk.sk