KTO SME 2021-08-13T12:28:08+00:00
Kto sme

PRÍBEH ZELENÉHO KLOBÚKA

Klobúk ako taký, môže byť vytvorený v mnohých farebných odtieňoch, a aj rôzne vnímaný pre jeho praktické využitie. Pre niekoho módny doplnok, pre iných bežnou súčasťou odievania, no pre nás inšpiráciou a zároveň začiatok nášho príbehu.

Myšlienka spojiť dlhoročnú prax z  prostredia firemných korporácii s  užitočným a príjemným sa vynorila práve pod zeleným klobúkom poľovníčky a andragogičky zároveň, počas vychádzky lesom, a to v spojitosti s myšlienkami na symboliku poľovníckeho klobúka. Ten nosia predovšetkým poľovníci, plniaci úlohy súvisiace s ochranou a starostlivosťou života v lesnom prostredí. A klobúk v ich bežnej praxi, častokrát nielenže slúži ako ochrana pred nepriaznivým počasím, ale je aj:

  • súčasťou pri odborných a pracovných stretnutiach,
  • sprievodcom pri nádherných zážitkoch v prírode,
  • spoločníkom pri vnímaní prirodzeného diania v lesnom prostredí,
  • nositeľom tradícii, zvyklostí a zároveň i súčasťou pri prejavoch úcty a hodnôt.

A táto symbolika sa rovnako stala základom, pre začiatok príbehu tréningovej spoločnosti,
ktorá v roku 2016 dostala  názov Zelený klobúk s.r.o.

Misiou spoločnosti je priblížiť účastníkov našich rozvojových programov k samým sebe, prebudiť ich talenty, a to prostredníctvom originálnej metodológie počas programov, ktoré sa zameriavajú hlavne na:

  • oblasť vzdelávania dospelých,
  • identifikovanie potrieb v oblasti osobného rozvoja,
  • vytváranie priestoru pre talenty,
  • medzigeneračnú problematiku,
  • praktizovanie vzdelávania interaktívnou a zážitkovou formou,

a to so zámerom na cieľovú skupinu, ktorá má záujem pracovať na osobnom rozvoji, či už v pracovnom prostredí alebo vo voľnom čase.

Staňte sa súčasťou nášho príbehu aj vy.

Mgr. Monika Janíková