Kam smerujeme 2021-06-14T19:50:06+00:00

Kam smerujeme je cesta, na ktorú sme sa vybrali s tým, čomu veríme,

s cieľom plniť naše poslanie a spoločne tvoriť lepší svet.

ČOMU VERÍME

je, že každý je tvorcom vlastného príbehu a za pomoci vlastného talentu a prístupu, má možnosť využiť nekonečnú paletu možností.

NAŠE POSLANIE

je vytvárať priestor pre akékoľvek talenty a byť nápomocní na  ceste osobného rozvoja, ako i  prostredníctvom vzdelávania pomáhať ľuďom smerovať za vlastným príbehom.

CIEĽ NAŠEJ CESTY

je pomáhať nájsť vlastnú cestu, dosahovať radosť zo zdolávania prekážok, ako i viac sa priblížiť k vlastnej podstate, a  spoločne tak tvoriť  lepší svet.