Naše hodnoty 2021-07-06T11:41:14+00:00

Služby pre vás, tvoríme spoločne  s vami. Vychádzame z  hodnôt, ktoré sú pre nás „základným kameňom“ pre spoluprácu počas našich rozvojových programov, ako i pre spoluprácu na akejkoľvek úrovni.

ZDIEĽANIE

hodnota, ktorú vnímame ako prejav spolupatričnosti, ktorá nás zbližuje a spája. Hodnota, ktorá má v sebe rozmanitosť, príležitosť, pomáha všetkým spoločným spôsobom učiť sa a osobnostne rásť. Zanecháva stopy, ktoré môžeme nasledovať alebo rozvíjať

OBJAVOVANIE

hodnota, ktorej základom je prirodzená zvedavosť, vnímame ako pomôcku, ktorá pomáha zdolávať limity a odmeňuje nás najcennejšou formou, akou je poznanie, či vedomosť. Hodnota, ktorá je elixírom  možností a silou ísť vpred.

ORIGINALITA

hodnota, ktorú vnímame aj ako základnú eseneciu každého klienta, nám pripomína voliť individuálny prístup, byť dôveryhodným partnerom a pomocníkom pri špecifickom hľadaní riešení.

KREATIVITA

hodnota, ktorá má príchuť zmien, silný vplyv a vytvára prirodzený priestor pre napredovanie. Spoločným tvorením umožňuje vytvárať lepší priestor pre nás všetkých.