Naše hodnoty 2020-03-02T16:19:31+00:00

Vzdelávanie a rozvoj osobnosti sú činnosti, ktoré prinášajú hodnoty nielen pre jednotlivcov ale i spoločnosť. Ich praktizovanie je pre nás záležitosťou, ktorá odzrkadľuje určitú vnútornú kvalitu entity, ktorá je potrebná pri dosahovaní efektivity. A preto medzi naše hodnoty patria:

PROFESIONALITA. Pri spolupráci ju vnímame  ako osobný prístup zástupcov spoločnosti, kde vždy dodržujeme vzájomne dohodnuté podmienky a požiadavky zo strany klienta.

REŠPEKT, je neoddeliteľnou  súčasťou počas  akejkoľvek spolupráce. Pri strete s limitujúcimi hranicami alebo nezhodnutí sa v názoroch uznávame možnosť iných pohľadov a limitov.

OTVORENÝ PRÍSTUP vnímame ako úprimnú komunikáciu vo všetkých smeroch  so zreteľom na našu skúsenosť, ktorá vychádza z faktov a nesľubuje viac ako môže splniť.