ČOMU SA VENUJEME 2021-06-01T11:57:55+00:00

Čomu sa venujeme.

Firemné vzdelávanie a rozvoj zamestnancov vnímame ako súčasť každej úspešnej spoločnosti. Je to investícia do ľudského potenciálu, ktorá podporuje nielen osobný rast zamestnancov ale aj dosahovanie firemných vízii a cieľov. Vytváraním priestoru pre vzdelávanie a rozvoj podporujete

  • atraktivitu zamestnávateľa v internom a externom prostredí
  • profesionalitu
  • spokojnosť a dobrú internú klímu
  • dosahovanie predpokladaných výsledkov u zamestnancov

Každá spoločnosť je originálna s vlastnými hodnotami, víziami a stratégiou. Preto vzdelávacie a rozvojové programy pre Vás pripravujeme vždy na mieru po konzultácii  o Vašich potrebách.

Naša ponuka z oblasti  firemného vzdelávania:

  • Firemné vzdelávacie procesy

Aby bolo firemné vzdelávanie efektívne je potrebné ho plánovať, a to najmä v súlade s firemnými hodnotami a cieľmi. Je to oblasť, ktorá sa môže zdať jednoduchá, no pokiaľ máte vo vašej spoločnosti  záujem o profesionálne vzdelávanie s efektivitou a návratnosťou, je potreba základných nastavení a procesov.

  • Realizácii tréningov v oblasti mäkkých zručností

Potenciál každého člena zamestnaneckého tímu môže byť pre zamestnávateľa veľkým prínosom. V pracovnom prostredí sa stretávame s rôznym prejavom, ktorý občas vzbudzuje opak toho, čo očakávame. Často ide len o zručnosť, skúsenosť alebo skryté bloky , s ktorými vieme intenzívne pracovať najmä počas tréningu. Jeho koncept je založený hlavne na trénovaní si modelových situácii, vzbudenie sebauvedomenia si vlastného prístupu, postojov ako i hodnôt u účastníkov vzdelávacieho tréningu.

Vo firemnom prostredí ide najmä o miesta na zlepšenia v oblasti ako: komunikácia, manažérske zručnosti, predajné zručnosti, prezentačné zručnosti, vedenie tímu, tímová spolupráca, prozákaznícka orientácia, asertívne správanie a iné aktuálne potreby zákazníka, ktoré identifikujeme spolu so zákazníkom.

  • Školenia a pracovné stretnutia (workshopy)

Početnosť alebo zloženie tímu Vás občas môže limitovať pri efektívnom zavádzaní noviniek do firemného prostredia. Riešením pre Vás môžu byť  školenia a pracovné stretnutia (workshopy) s účasťou externého lektora s úlohou oboznámiť alebo zaviesť tieto  novinky/informácie,  čo najefektívnejšie do praxe.

Zážitkové a oddychové vzdálavanie pripravujeme pre všekých, ktorí radi pracujú na osobnom rozvoji, majú radi oddych, prírodu, zážitok a dobrodružstvo.

Osobný  rozvoj je cesta, ktorú do značnej miery  ovplyvňujú  skúsenosti, rôzne situácie, zážitky, ale hlavne vlastné rozhodnutia a postoje. Ide o napredovanie, kde vzniká potreba pričiniť sa  hlavne  individuálnym spôsobom, a to  intenzívnou a kontinuálnou prácou so sebou  z vnútorného presvedčenia. Nie vždy je to ľahká cesta. Nápomocný môže byť  zdroj inšpirácie, motivácie alebo i poradenstvo osobného konzultanta.

Naša ponuka pre Váš individuálny rozvoj:

  • Vypracovanie individuálneho rozvojového plánu
  • Konzultačné hodiny na mieru(osobné/online)

Pripravujeme