ČOMU SA VENUJEME 2021-08-11T11:08:30+00:00
  • čomu sa venujeme

Krátko o tom, čomu sa venujeme v oblasti rozvoja.

Firemné vzdelávanie a rozvoj zamestnancov vnímame ako súčasť každej úspešnej spoločnosti. Je to investícia do ľudského potenciálu, ktorá podporuje nielen osobný rast zamestnancov, ale i dosahovanie firemných vízii a cieľov. Vytváraním priestoru pre vzdelávanie a rozvoj podporujete

  • atraktivitu zamestnávateľa v internom a externom prostredí
  • profesionalitu
  • spokojnosť a dobrú internú klímu
  • dosahovanie predpokladaných výsledkov u zamestnancov

Každá spoločnosť je originálna s vlastnými hodnotami, víziami ako i  stratégiou. Preto vzdelávacie a rozvojové programy pre firemných klientov pripravujeme vždy na mieru po konzultácii  o aktuálnych potrebách.

Naša ponuka z oblasti  firemného vzdelávania:

  • Firemné vzdelávacie procesy

Aby bolo firemné vzdelávanie efektívne je potrebné ho plánovať, a to najmä v súlade s firemnými hodnotami a cieľmi. Je to oblasť, ktorá

sa môže zdať jednoduchá, no pokiaľ máte vo vašej spoločnosti  záujem o profesionálne vzdelávanie s efektivitou a návratnosťou, je potreba

základných nastavení a procesov.

  • Realizácii tréningov v oblasti mäkkých zručností

Potenciál každého člena zamestnaneckého tímu môže byť pre zamestnávateľa veľkým prínosom. V pracovnom prostredí sa stretávame s

rôznym prejavom, ktorý občas vzbudzuje opak toho, čo očakávame. Často ide len o zručnosť, skúsenosť alebo skryté bloky , s ktorými

vieme intenzívne pracovať, a to najmä počas tréningu. Koncept je založený hlavne na trénovaní si modelových situácii, povzbudenie

sebauvedomenia si vlastného prístupu, postojov ako i hodnôt u účastníkov vzdelávacieho programu.

Vo firemnom prostredí často zlepšujeme  oblasti ako: napríkad komunikácia v online priestore, či vôbec na každej úrovni, manažérske

zručnosti, predajné zručnosti, prezentačné zručnosti, vedenie tímu, tímová spolupráca, prozákaznícka orientácia, asertívne správanie a iné

aktuálne potreby klienta, ktoré identifikujeme spoločnými silami.

  • Školenia a pracovné stretnutia (workshopy)

Početnosť alebo zloženie tímu Vás občas môže limitovať pri efektívnom zavádzaní noviniek do firemného prostredia. Riešením pre Vás

môžu byť  školenia a pracovné stretnutia (workshopy) s účasťou externého lektora s úlohou oboznámiť alebo zaviesť tieto

novinky/informácie,  čo najefektívnejšie do praxe.

Zážitkové programy pripravujeme pre všekých, ktorí radi pracujú na osobnom rozvoji. Keďže u nás zážitkové programy sú spájané predovšetkým s lesnou tematikou, získali názov zelené programy. Počas nich sa môžu účastníci nielen naučiť o vybranej problematike, pre ktorú prídu na rozvojový program, ale môžu i zažiť krásu prírody, dobrodružstvo, či oddýchnuť si v krásnom prírodnom prostredí.

Osobný  rozvoj je cesta, ktorú do značnej miery  ovplyvňujú  skúsenosti, rôzne situácie, zážitky, ale hlavne vlastné rozhodnutia a postoje. Ide o prirodzený rast, kde vzniká potreba pričiniť sa, a to  hlavne  individuálnym spôsobom,  intenzívnou a kontinuálnou prácou so sebou  z vnútorného presvedčenia. Nie vždy je to ľahká cesta. Nápomocný môže byť  zdroj inšpirácie, motivácia alebo i poradenstvo osobného konzultanta.

Ako vieme pomôcť  a čo môžeme  urobiť pre váš individuálny rozvoj:

Každý klient je pre nás originálny a so špecifickými požiadavkami. Tie často úzko súvisia s realizáciou, možnosťami alebo  očakávaniami. Preto pre spoluprácu volíme individuálny prístup, kde našim cieľom je, čo najviac priblížiť sa vašim potrebám. Radi s vami prekonzultujeme detaily, či už telefonicky alebo osobne.

Služby pre vás, tvoríme spoločne  s vami. Vychádzame z  hodnôt, ktoré sú pre nás „základným kameňom“ pre spoluprácu počas našich rozvojových programov, ako i pre spoluprácu na akejkoľvek úrovni. Poznáte ich? Ak nie, zoznámiť sa s našimi hodnotami môžete TU. A ak je pre vás pohodlnejšie sa o nich porozprávať, ako i o tom, s čím v oblasti rozvoja potrebujete pomôcť, zastihnúť nás môžete TU.