PRE FIRMY 2021-07-02T17:24:07+00:00

Naše skúsenosti z korporátneho prostredia nás presvedčili, že efektívne nastavený rozvoj zamestnancov pomáha nielen osobnému rastu zamestnancov, ale i spoločnosti a firemnému prostrediu.  S dobre nastavenou vzdelávacou a rozvojovou stratégiou, môžete vašej spoločnosti pomôcť napríklad:

  • dosahovať  firemné ciele,
  • približovať sa k firemným víziám,
  • zvyšovať produktivitu,
  • podporiť stabilitu firemného tímu,  či zvyšovať atraktivitu spoločnosti  ako zamestnávateľa.

  Nemáte ešte nastavenú rozvojovú stratégiu vo vašom firemnom prostredí? Môžeme Vám pomôcť.

ČO MÔŽEME PRE VÁS UROBIŤ V OBLASTI FIREMNÉHO VZDELÁVANIA:

Ak hľadáte cestu ako nastaviť rozvojovú strátegiu alebo plánujete vzdelávanie pre vašich zamestnancov, radi vám pomôžeme. Vrámci služieb v oblasti firemného vzdelávania Vám ponúkame:

VZDELÁVACIA A ROZVOJOVÁ STRATÉGIA

Prečo venovať pozornosť, či investovať  energiu do vzdelávania a rozvoja zamestnancov, a čo robiť, aby sa vzdelávanie nestalo iba atraktívnym benefitom pre jednu stranu, sa môžete dozvedieť aj v našom blogu Benefit, povinnosť alebo pridaná hodnota? .

V rámci tejto služby sa pozrieme nato, ako by vám rozvojová a vzdelávacia stratégia mohla pomôcť napríklad pri fluktuácii zamestnancov, pri zvyšovaní produktivity, či napríklad ako zvyšovať efektívnejšie poskytovanie služieb  smerom k vašim klientom. Spolu s vami tiež nastavíme podporné materiály, ako napríklad  pravidlá, smernice, príručky, či iné interné  dokumenty.

TRÉNINGY PRE VAŠICH ZAMESTNANCOV

Naša odborná prax, ako i skúsenosti so vzdelávaním a rozvojom  ľudského potenciálu, nás veľa krát zaviedli k tomu, čo je najčastejším spúšťačom  neželaného stavu, a čo môže účastníkom vzdelávania pomôcť situáciu zmeniť alebo posilniť.

Počas našich tréningov sa venujeme rôznym témam a oblastiam. Od zdolávania vlastných limitov, nekompatibility v tímoch, rôznym požadovaným zručnostiam, zvyšovaniu výkonnosti  až po frustráciu, či motiváciu.

A preto jedným z riešení, ako nájsť v týchto oblastiach rovnováhu, môže byť intenzívna koncentrácia na potenciál, ako i intenzívne trénovanie zamestnancov.

ŠKOLENIA PRE VAŠICH ZAMESTNANCOV

Aj implementovanie noviniek, či dôležité zmeny v interných systémoch, môžu byť vo firemnom prostredí predmetom alebo hlavnou témou školenia.  Aby školenie v tomto prípade splnilo efekt a účel, je dôležité praktické prevedenie.V rámci služby sa vieme pripraviť na tému  podľa vášho zadania a preškoliť vašich zamestnancov.

INTERIM MANAŽMENT

Na základe našich skúseností  vzdelávanie a rozvoj  ako súčasť ľudských zdrojov, vnímame  ako komplexnú činnosť. Tá  úzko súvisia s efektívnym fungovaním interného prostredia, čo vyžaduje nielen odbornosť, strategické nastavenie, ale i svoj čas.

A preto, v rámci služby interim manažmentu si radi vyhradíme čas len pre vašu spoločnosť, a pomôžeme vám v určenom časovom horizonte nastaviť všetko, čo je potrebné pre efektívny rozvoj vašich zamestnancov, ako i dosahovanie výsledkov.

Nebolo v ponuke vidieť to čo ste hľadali?

Napíšte nám a pozrieme sa nato, čo s tým môžeme urobiť.