PRO-ZÁKAZNÍCKA ORIENTÁCIA

250,00

Možno ste sa už stretli s výrokom „Náš zákazník, náš pán.“ Zákazník alebo inokedy klient, nemusí byť iba externý kupujúci naše služby, či produkty, ale môže to byť i klient z nášho interného pracovného prostredia, ktorým dodávame podporu a služby pre efektívny chod spoločnosti. Spolupráca rovnako ako komunikácia so zákazníkom/klientom je dôležitá ako pre prosperitu spoločnosti, tak i pre dosahovanie cieľov.

Kategórie:

Popis

Možno ste sa už stretli s výrokom „náš zákazník, náš pán.“ Zákazník alebo inokedy klient, nemusí byť iba externý, kupujúci naše služby, či produkty, ale môže to byť i klient z nášho interného pracovného prostredia, ktorým dodávame podporu a služby pre efektívny chod spoločnosti. Spolupráca rovnako ako komunikácia so zákazníkom/klientom je dôležitá ako pre prosperitu spoločnosti, tak i pre dosahovanie cieľov. Bežná prax nám však umožňuje pracovať s rôznorodými typmi zákazníkov/klientov, ktorí majú svoje špecifiká a často krát sa vyžadujú rôzne prístupy. Tie si môžete vyskúšať aj počas tréningu PRO-ZÁKAZNÍCKA ORIENTÁCIA

Témy vzdelávacieho programu:

PRO – ZÁKAZNÍCKA ORIENTÁCIA

 • Pro-zákaznícka orientácia v praxi.

 • Komunikácia so zákazníkom alebo interným klientom.

 • Zóny vplyvu a proaktivita pre úspešnosť obojstranných záujmov.

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ PRI PRÁCI SO ZÁKAZNÍKOM/KLIENTOM

 • Zákaznícka typológia osobnosti.

 • Príprava pracovných stretnutí, tel. rozhovorov a elektronickej komunikácie.

 • Zásady pri komunikácii a spolupráci zo zákazníkom.

 • Budovanie vzťahov a starostlivosť o zákazníka/klienta.

PREKÁŽKY PRI PRO – ZÁKAZNICKEJ ORIENTÁCII

 • Rušivé element/prekážky v komunikácii so zákazníkom/klientom.

 • Riešenie neštandardných a náročných-sporných situácii.

 • Typy námietok, argumentácia, vyjednávanie.

ZRUČNOSTI AKO POMÔCKA PRE ZVLÁDANIE ZÁKAZNÍCKEJ ORIENTÁCIE

 • Aktívne počúvanie.

 • Prezentačné a predajné zručnosti.

 • Tipy a odporúčania ako byť lepší v komunikácii a spolupráci so zákazníkom/klientom.

Čo môžete získať?

 • Možnosti ako  zlepšiť komunikáciu a spoluprácu s Tvojimi zákazníkmi/klientmi.

 • Priestor a možnosť venovať sa iba vlastnému potenciálu.

 • Tipy a inšpirácie pre prácu so zákazníkom/klientom.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?

 • Pre tých, ktorí pracujú so zákazníkmi/klientmi.

 • Pre tých, sa chcú dozvedieť/naučiť viac o téme práca s klientom.

 • Pre tých, ktorí hľadajú spôsoby ako zlepšiť spoluprácu s klientmi/zákazníkmi.

 Časový rozsah:      5,5 hodín ( 09:00 – 15:30)

Forma:                       

 • Prezenčná podľa aktuálnych opatrení v súvislosti s covid situáciou

 • V prípade záujmu je možné tréning zrealizova online prostredníctvom Microsoft Teams alebo Skype

Termín:                      Podľa dohody/záujmu      

Miesto realizácie:  Zelený klobúk s r.o, Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava

Registrácia:

 • Prostredníctvom prihlasovacieho formulára alebo emailom

 • Cena služby/programu je 250 EUR* (konečná cena, spoločnosť nie je platcom DPH)*

 • Po záväznej registrácii Vám bude na Váš email doručený daňový doklad

*Cena pokrýva:

 • pomôcky pre účastníka,

 • občerstvenie počas vzdelávacieho programu( 2x obed, 4x občerstvenie počas prestávok)

 • náklady spojené s realizáciou programu

 Máte otázky?

 • Napíšte nám na zelenyklobuk@zelenyklobuk.sk