ASERTÍVNA ASISTENTKA

135,00

Práca asistentky je komplex rôznych úloh, ktoré si vyžadujú nielen riadnu koordináciu činností, sebadisciplínu ale v bežnej praxi aj asertívne riešenia a spoľahlivosť. Súčasťou agendy je tiež efektívna komunikácia, proaktívny a pro – klientský prístup. Počas tréningového dňa si tak môžete vyskúšať rôzne spôsoby komunikácie, ktoré Vám môžu byť v bežnej praxi nápomocné.

Kategórie:

Popis

Práca asistentky je komplex rôznych úloh, ktoré si vyžadujú nielen riadnu koordináciu činností, sebadisciplínu ale v bežnej praxi aj asertívne riešenia a spoľahlivosť. Súčasťou agendy je tiež efektívna komunikácia, proaktívny a pro – klientský prístup. Počas tréningového dňa si tak môžete vyskúšať rôzne spôsoby komunikácie, ktoré Vám môžu byť v bežnej praxi nápomocné.

Témy vzdelávacieho programu:

 ROLA ASISTENTA/KY

 • Rola asistentky, jej úlohy a kompetencie.

 • Osobnosť a imidž asistentky v pracovnom prostredí.

 • Základy etikety pre asistentskú prax.

 DOBRÉ VEDIEŤ ALEBO POTREBNÉ  PRE BEŽNÚ PRAX

 • Priority, koordinovanie a plánovanie pracovných činností.

 • Typológia osobnosti v pracovnej praxi.

 • Štýly riadenia nadriadeného a ako k ním pristupovať.

 • Asertivita na pracovisku.

 KOMUNIKÁCIA V PRAXI ASISTENTA/KY

 • Komunikácia a jej význam v asistentskej praxi.

 • Formy a spôsoby komunikácie. (osobná, telefonická, písomná, elektronická.)

 • Zásady pri komunikácii na pracovisku.

 • Konfliktné situácie a ako ich riešiť.

 TIPY A ODPORÚČANIA NA ZÁVER

 • Ako efektívne zvládať komplexnú agendu asistentky.

 • Tipy, odporúčania a inšpirácie pre prácu asistentky.

Čo môžete získať?

 • Potrebné znalosti pre prácu efektívnej asistentky.

 • Možnosť venovať sa iba vlastnému potenciálu.

 • Tipy a inšpirácie ako zvládať komplexnú agendu asistentky efektívne.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?

 • Pre tých, ktorí sa zaujímajú alebo venujú práci asistentky.

 • Pre tých, ktorých súčasťou práce sú asistenčné služby.

 • Pre tých, ktorí sa radi učia a trénujú svoje zručnosti s cieľom byť lepší v tom čo robia.

Časový rozsah:      5,5 hodín ( 09:00 – 15:30)

Forma:

 • Prezenčná podľa aktuálnych opatrení v súvislosti s covid situáciou

 • V prípade záujmu online prostredníctvom Microsoft Teams alebo Skype

Termíny:     Podľa záujmu/dohody

Miesto realizácie: Zelený klobúk s r.o, Mierové námestie 52/6, 019 01Ilava

Registrácia:

 • prostredníctvom prihlasovacieho formulára alebo emailom

 • cena služby 135 EUR* (konečná cena, spoločnosť nie je platcom DPH)*

 • po záväznej registrácii Vám bude na Váš email doručený daňový doklad

*Cena pokrýva:

 • pomôcky pre účastníka,

 • občerstvenie počas vzdelávacieho programu ( 1x obed, 2x občerstvenie počas prestávok)

 • náklady spojené s realizáciou programu

Máte otázky?

 • Napíšte nám na zelenyklobuk@zelenyklobuk.sk