ČASOVÝ MANAŽMENT

135,00

Čas máme všetci rovnaký. No ako ho využijeme, je iba na každom z nás. V pracovnom svete máme čas pre prácu určitým spôsobom limitovaný. Je potrebné spĺňať ciele, doručovať výsledky v stanovenom čase ale hlavne koordinovať si prácu tak, aby bola realizovaná v súlade s očakávanými požiadavkami a plánovaním. Pri riadení časového manažmentu sa neraz môžeme ocitnúť v situáciách, v ktorých dochádza ku kolíziám ale i narušeniu osobných plánov, či k nespokojnosti až frustrácii z práce.

Popis

Čas máme všetci rovnaký. No ako ho využijeme, je iba na každom z nás. V pracovnom svete máme čas pre prácu určitým spôsobom limitovaný. Je potrebné spĺňať ciele, doručovať výsledky v stanovenom čase ale hlavne koordinovať si prácu tak, aby bola realizovaná v súlade s očakávanými požiadavkami a plánovaním. Pri riadení časového manažmentu sa neraz môžeme ocitnúť v situáciách, v ktorých dochádza ku kolíziám ale i narušeniu osobných plánov, či k nespokojnosti až frustrácii z práce.

Témy vzdelávacieho programu

OSOBNÁ PRODUKTIVITA

 • Čo je osobná produktivita, a prečo sa jej venovať.

 • Mapovanie aktuálneho stavu produktivity.

 • Manažment času a priority.

 • Zóny vplyvu a pro – aktivita.

 MOŽNOSTI AKO NAJEFEKTÍVNEJŠIE MANAŽOVAŤ ČINNOSTI V PRACOVNOM PROSTREDÍ

 • Nástroje, ktoré pomáhajú manažovať činnosti v pracovnom čase.

 • Asertívne riešenia a sebadisciplína.

NEŽIADÚCE FAKTORY A ICH ELIMINOVANIE V PRACOVNOM ČASE

 • Nežiadúce prekážky v pracovnom čase.

 • Eliminovanie časových „žrútov“ v pracovnom čase.

 • Práca s „informačnou obezitou“ alebo ako sa zorientovať v množstve úloh a informácii.

 PRO – AKTIVITA PRI RIADENÍ ČINNOSTI V PRACOVNOM ČASE

 • Súlad pracovných a osobných činností.

 • Zvládanie stresových stavov a situácii.

 • Osobný akčný plán

Čo môžete získať?

 • Zlepšiť alebo naučiť sa svoje zručnosti pri koordinovaní pracovných úloh.

 • Možnosť venovať sa iba vlastnému potenciálu.

 • Tipy a inšpirácie pre lepšie zvládanie činností v pracovnom čase.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?

 • Pre tých, ktorí sa venujú/riešia tému časový manažment v praxi.

 • Pre tých, ktorí chcú mať pod kontrolou pracovné činnosti v súlade s pohodou a dosahovaním očakávaných výsledkov.

 • Pre tých, ktorí hľadajú spôsoby ako nájsť rovnováhu medzi pracovným a osobným časom.

Časový rozsah:      5,5 hodín ( 09:00 – 15:30)

Termín:                 

30.11. 2020

08.12. 2020

Miesto realizácie:

Zelený klobúk s r.o,

Mierové námestie 52/6,

019 01 Ilava

Registrácia:

 • prostredníctvom prihlasovacieho formulára

 • cena služby 135 EUR* (konečná cena, spoločnosť nie je platcom DPH)*

 • po záväznej registrácii Vám bude na Váš email doručený daňový doklad

*Cena pokrýva:

 • pomôcky pre účastníka,

 • občerstvenie počas vzdelávacieho programu( 1x obed, 2x občerstvenie počas prestávok)

 • náklady spojené s realizáciou programu

Máte otázky? Napíšte nám na info@zelenyklobuk.sk