ČASOVÝ MANAŽMENT

250,00

Čas máme všetci rovnaký. No ako ho využijeme, je iba na každom z nás. V pracovnom svete máme čas pre prácu určitým spôsobom limitovaný. Je potrebné spĺňať ciele, doručovať výsledky v stanovenom čase ale hlavne koordinovať si prácu tak, aby bola realizovaná v súlade s očakávanými požiadavkami a plánovaním. Pri riadení časového manažmentu sa neraz môžeme ocitnúť v situáciách, v ktorých dochádza ku kolíziám ale i narušeniu osobných plánov, či k nespokojnosti až frustrácii z práce.

Kategórie:

Popis

Čas máme všetci rovnaký. No ako ho využijeme, je iba na každom z nás. V pracovnom svete máme čas pre prácu určitým spôsobom limitovaný. Je potrebné spĺňať ciele, doručovať výsledky v stanovenom čase ale hlavne koordinovať si prácu tak, aby bola realizovaná v súlade s očakávanými požiadavkami a plánovaním. Pri riadení časového manažmentu sa neraz môžeme ocitnúť v situáciách, v ktorých dochádza ku kolíziám ale i narušeniu osobných plánov, či k nespokojnosti až frustrácii z práce.

Témy vzdelávacieho programu

OSOBNÁ PRODUKTIVITA

 • Čo je osobná produktivita, a prečo sa jej venovať.

 • Mapovanie aktuálneho stavu produktivity.

 • Manažment času a priority.

 • Zóny vplyvu a pro – aktivita.

 MOŽNOSTI AKO NAJEFEKTÍVNEJŠIE MANAŽOVAŤ ČINNOSTI V PRACOVNOM PROSTREDÍ

 • Nástroje, ktoré pomáhajú manažovať činnosti v pracovnom čase.

 • Asertívne riešenia a sebadisciplína.

NEŽIADÚCE FAKTORY A ICH ELIMINOVANIE V PRACOVNOM ČASE

 • Nežiadúce prekážky v pracovnom čase.

 • Eliminovanie časových „žrútov“ v pracovnom čase.

 • Práca s „informačnou obezitou“ alebo ako sa zorientovať v množstve úloh a informácii.

 PRO – AKTIVITA PRI RIADENÍ ČINNOSTI V PRACOVNOM ČASE

 • Súlad pracovných a osobných činností.

 • Zvládanie stresových stavov a situácii.

 • Osobný akčný plán

Čo môžete získať?

 • Naučiť sa  alebo zlepšiť svoje zručnosti pri koordinovaní pracovných úloh.

 • Priestor a možnosť venovať sa iba vlastnému potenciálu.

 • Tipy a inšpirácie pre lepšie zvládanie činností v pracovnom čase.

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?

 • Pre tých, ktorí sa venujú/riešia tému časový manažment v praxi.

 • Pre tých, ktorí chcú mať pod kontrolou pracovné činnosti v súlade s pohodou a dosahovaním očakávaných výsledkov.

 • Pre tých, ktorí hľadajú spôsoby ako nájsť rovnováhu medzi pracovným a osobným časom.

Časový rozsah:      5 hodín ( 09:00 – 15:00)

Termín:                     Podľa záujmu/dohody

Forma:                   

 • Prezenčná (podľa aktuálnych opatrení v súvislosti s covid situáciou)
 • V prípade záujmu online prostredníctvom Microsoft Teams a Skype

Miesto realizácie:

 • Zelený klobúk s r.o, Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava

Registrácia:

 • prostredníctvom prihlasovacieho formulára alebo emailom

 • cena služby/programu 250 EUR(cena je konečná, spoločnosť nie je platcom DPH)*

*Cena pokrýva:

 • príprava programu, pomôcky pre účastníka

 • občerstvenie počas vzdelávacieho programu

 • náklady spojené s realizáciou programu

Máte otázky?

 • Napíšte nám na zelenyklobuk@zelenyklobuk.sk