zelenyklobuk

Ak sa vám niečo nepáči a chceli by ste to zmeniť, začnite vždy od seba. Až potom  môže prísť, aj zmena z okolia.
Ak sa často stretávate vo vašom okolí s negativizmom typu dobré už bolo, nedá sa , nefunguje to alebo s nezáujmom a podobne, máte vždy na výber. Môžete sa nechať odradiť a pohltiť touto „negatívnou vlnou“ alebo sa rozhodnete robiť to, čím môžete podporiť alebo posilniť zmenu k lepšiemu, ktorú by ste si priali.

Ako príklad si môžeme uviesť tímovú spoluprácu vo vašej organizácii. Ak nefunguje, vplyv môže mať viacero faktorov, ktoré majú tiež svoju silu. Ako sa však ľudovo hovorí: „Všetko sa dá, ak skutočne chcete“. Práve preto je vždy potrebné pri akejkoľvek činnosti a iniciatíve myslieť na „esenciu“ vášho osobného prístupu.  A ňou je váš skutočný zámer, reakcia, ale i presvedčenie v ktoré veríte. Uveďme si jeden príklad.

Keď sa kolegovia nezapájajú.

Pripravujete podujatie alebo nejakú aktivitu a vaši kolegovia nemajú záujem sa zapojiť. Dôvodov „prečo“ môže byť nekonečne veľa. Samozrejme, nie je možné nikoho meniť ani nútiť. Zvlášť, ak je vašim cieľom dopracovať sa k výsledkom pri práci s ľuďmi, ktorých pôsobenie a zapájanie sa do činností je podmienené  dobrovoľnosťou. Už z hľadiska psychológie, ale i z obyčajného ľudského fungovania môžeme povedať, že nikto nemá rád a ani vy, ak vám niekto prikazuje, zakazuje alebo jednoducho diktuje, čo máte alebo nemáte robiť. A už vôbec nie, ak sa snažíte s vašou iniciatívou priblížiť ľuďom, ktorí nemajú  napríklad rovnaký zámer ako vy, nemajú blízko alebo nerozumejú vašej problematike, či jednoducho nemajú k nej adekvátny vzťah, aký by ste očakávali. Čo teda robiť, aby sa vaši kolegovia zapájali?

Jedna z možností .

Staňte sa „inšpiráciou “ a to v akomkoľvek prostredí v ktorom sa aktuálne nachádzate. Je dobré uvedomiť si, že vaše konanie  má energiu, ktorá priťahuje presne to, čo „vysielate“ prostredníctvom vášho osobného prístupu. Ak je to napríklad len neustále vyžadovanie potrebného, prikazovanie k úlohám a činnostiam môže sa ľahko stať, že  okruh ľudí, od ktorých by ste očakávali aktívnejšiu činnosť sa nielen zmenšuje, ale vytráca sa aj ich chuť a entuziazmus zapájať sa. Naviesť vás na správnu cestu môže aj obyčajná otázka: čo som ešte neurobil a môžem urobiť preto, aby zapájanie sa do činností bolo pre kolegov atraktívne? Každá zmena si vyžaduje aj určitú dávku úsilia, ktoré sa vo vašej praxi môže prejavovať aj ako odhodlanie, vytrvalosť a dôvera v to, čomu veríte. Keď toto úsilie nadväzuje  na váš zámer, môže to byť presne cesta, ktorá vás privedie do zdarného konca. A ak sa v ňom nenachádzate, môže to byť znamenie, že všetko je v poriadku len ešte stále nie ste v cieli a mali by ste pokračovať. A keď sa vydáte touto pomyselnou cestou, možno postupne zistíte, že aj vaše okolie sa začína meniť, zvyšuje sa aktívne zapájanie kolegov bez toho, aby ste niekomu hovorili, čo musí a nemá robiť. Možno sa tiež pýtate, čo v prípade, ak nemám práve kompetencie alebo znalosť akým spôsobom ovplyvniť lepšiu spoluprácu v organizácii. Odpoveď je jednoduchá. Ruku k dielu môže pridať každý a vždy. Napríklad vyvinúť iniciatívu urobiť niečo inak, vytvárať cielený priestor, spájať sa s ľuďmi, ktorí riešia podobné situácie ako vy alebo s ľuďmi, ktorí by vám mohli pomôcť nájsť to správne riešenie. Preto nelimitujte sa tým, čo zastavuje nielen progres vo vašej organizácii i tímovú spoluprácu, ale ani tým, čo vás oberá o vašu radosť, entuziazmus, či nadšenie. Rozhodnutie, čo si vyberiete, je vždy len na vás.

www.zelenyklobuk.sk

2023-02-23T20:16:25+00:00