ZELENÉ PROGRAMY PRE ŠKOLY 2023-02-07T13:05:19+00:00

Detský svet má rád pestrosť, hravosť a  zábavu. A práve tú sa snažíme priniesť do školy deťom aj počas náučno zábavných programov s lesnou tematikou. Deti sa môžu dozvedieť napríklad niečo málo o živote lesných zvierat, prečo treba chodiť po lese potichu, alebo prečo je dôležité starať sa o prírodu. Programy pripravujeme  v interiérovom ale i exteriérovom prostredí.

 PONUKA PROGRAMOV

PRÍRODA V LAVICI:

interaktívny program pre deti  v interiéri

POĎTE S NAMI DO LESA: 

poznávací interaktívny program v lesnom prostredí

ZVEDAVÁ SOVA:

náučno zábavný program, ktorého cieľom je podporiť lepší vzťah dieťaťa k prírode, formou náučných hier a zábavy. Koncept programu je tematicky a prebieha počas 5 pracovných dní, kde každý deň je venovaný témam z prírodného prostredia. Program sa realizuje počas školských prázdnin.