Slová učenie, vzdelávanie, školenie možno nie sú na prvé počutie, až tak atraktívne. Vo väčšine preto, že vždy sa od vás počas týchto činností vyžaduje vynaložiť nejaké úsilie. Minimálne, investíciu vlastnej koncentrácie a času na niečo konkrétne, čo chcete vedieť, zlepšiť alebo zmeniť. Znie to jednoducho a každému je táto skutočnosť možno samozrejmá. Veď väčšina z vás zažila vzdelávanie minimálne už v školskom systéme. Je to tiež oblasť často skloňovaná, ale i považovaná za prioritu. Ale ako je to s ňou v praxi naozaj? V každom prípade akákoľvek by bola vaša odpoveď, môžeme povedať, že vzdelávanie je perfektný nástroj. Môžete ním zvyšovať nielen vedomostnú úroveň, ale i kredibilitu vašej organizácie, ako i predchádzať rôznym problematickým situáciám od vzťahov až po odborné oblasti.  Poďme však pekne po poriadku, ako to s týmto efektívnym nástrojom v praxi naozaj je.

NIE JE  UČENIE, AKO UČENIE

Techník učenia sa, ale i spôsobov, ako vzdelávať, je veľa. Často nie sú tieto techniky a spôsoby známe, pretože v bežnom živote, či pracovnej praxi ste sa s nimi nemuseli stretnúť. A od toho sa často odvíja i postoj k samotnému vzdelávaniu. V nasledujúcich riadkoch sa okrajovo zameriame najskôr na to, o čom vlastne vzdelávanie v praxi je, čo znamená osobný rozvoj, aké môžu byť jeho spôsoby a pozrieme sa aj na dopady, keď sa mu venujeme, ale aj nie.

 

DOBRÉ VEDIEŤ SKOR, AKO ZAČNETE

Ak máte záujem aplikovať vzdelávanie v akejkoľvek organizácii, napríklad s cieľom oboznámiť sa s niečím novým  alebo podporiť konkrétnu tému, odporúčame spraviť si pred tým „domácu úlohu“. Napríklad pozrieť sa na ciele a skutočné potreby vašej organizácie, homogenitu a osobné nastavenie cieľovej skupiny, ale aj možnosti, ako najefektívnejšie aplikovať vzdelávanie, aby sa stalo atraktívnym a splnilo svoj účel. Jedným z najzakladanejších atribútov je však osobné nastavenie a skutočný zámer a to nielen u účastníkov vzdelávacej aktivity, ale aj u človeka, ktorý vzdelávanie praktizuje. Povedzme si to na príklade. Ak vám vo vašej organizácii nefunguje spolupráca, tak ako by ste očakávali, máte vždy na výber. Môžete nadávať napríklad na kolegov, ignorovať situáciu, strácať čas s predsudkami, ísť do konfrontácii, dávať energiu dôvodom „prečo“ alebo naopak, začnete hľadať riešenie s tým, že „nedá sa, nejde to a neviem“ jednoducho neexistuje. Primárne je to vždy záležitosť aj osobného nastavenia.

 

AKO NA ZMENU K LEPŠIEMU, CEZ ROZVOJ

Ak chcete zmenu k lepšiemu, je potreba osobného rozvoja na mieste. Je jedno, v akej pôsobíte organizácii, akú zastávate funkciu, ste členom alebo ste iba priaznivcom niektorej z oblastí o ktorú sa zaujímate. To, aký je váš vzťah k rozvoju samého seba, môže odzrkadľovať nielen vašu realitu, ale môže byť tento vzťah aj obrovským prínosom pre celok alebo oblasť o ktorú sa zaujímate. A o čom vlastne osobný rozvoj je? V skrátenej verzii by sme ho mohli nazvať aj ako  „komplexnú výživu“ pre mozog a dušu. Je ňou čítanie a študovanie publikácií, cez sledovanie rôznych odborných videí, až po absolvovanie rôznych vzdelávacích programov a praktické učenie na základe skúseností. A ako i štúdie dokazujú, človek si prirodzene hľadá jednoduchšiu a komfortnejšiu cestu, preto oblasť osobného rozvoja môže byť občas „krkolomnou“ cestou, na ktorú nie vždy môžete mať chuť vyraziť. A práve preto, výborným nástrojom, ako niekoho „zviesť“ na cestu rozvoja je vytvárať priestor minimálne pre diskusiu a možnosť vyjadrenia myšlienok, kde môžete spoločnými silami napredovať. Ak sa vám v tejto chvíli vybavuje otázka:  „Čo robiť, ak nie je priestor pre rozvoj v oblasti o ktorú sa zaujímam, a v ktorej by sa zúčastnili ľudia s podobným zámerom ako mám ja?“ Odpoveď je jednoduchá: Vytvorte priestor vy.  Pri osobnom rozvoji existuje tiež pravidlo, ktoré hovorí o tom, že máte vždy na výber a všetko je len vec rozhodnutia. Nemusíte byť zrovna učiteľ, funkcionár a podobne. Na začiatok úplne stačí, mať záujem, hľadať riešenia „ako“, ale i dôveru v to, že všetko sa dá, ak skutočne chcete a veríte. Vytváraním takéhoto priestoru pre rozvoj  sa minimálne priblížite o nejaké tie kroky k vášmu cieľu, môžete sa zoznámiť s rôznymi nápadmi a zaujímavými myšlienkami, ako i otestovať vlastné zručnosti, či nájsť ľudí s rovnakým zámerom, aký je ten váš. A pre váš osobný rozvoj, to môže byť skvelá skúsenosť, ktorá vás posunie opäť niekde ďalej.

AKO NA ROZVOJ V ORGANIZÁCII…

Azda najrozšírenejšia forma rozvoja  je zdieľanie informácií rôznymi spôsobmi od publikácii, cez praktizovanie prezentácii, tréningov, školení, vzdelávacích metód a  dnes už aj cez rôzne technologické platformy, čo má do istej miery svoje výhody. No nenahraditeľný zostáva priestor pre fyzický spôsob učenia za účasti participujúcich. A to obzvlášť, ak máte záujem pracovať intenzívnejšie na podpore vzájomnej súdržnosti, komunikácie, či medzigeneračného prenosu napríklad kultúrneho dedičstva, akými sú  zvyky, tradície, či obyčaje. A správnu esenciu pre efektivitu môže pridať „korenie“ vo forme interaktívneho zapájania účastníkov, či zážitkové prvky.

KTO NIČ NEROBÍ, NIČ NEPOKAZÍ.

Platí to však aj pri vzdelávaní? Do určitej miery áno. Otázkou však je, aký je váš skutočný zámer, cieľ a aktuálny stav, v ktorom sa nachádzate vy alebo vaša organizácia. Vzdelávanie je predovšetkým nástroj, ktorý vám ponúka len benefity, a môže vám pomôcť v rôznych oblastiach komunikácie, posilnenia vzájomných vzťahov, až po odborné oblasti, či zvyšovania dobrého povedomia. No investícia energie a úsilia do rozvoja v praxi, je tiež otázkou voľby. Tá sa odvíja od toho, či ste s aktuálnym stavom spokojní, vnímate potrebu zmeny alebo je naopak váš prístup laxný a nie je prítomná žiadna potreba akejkoľvek zmeny, či vyvíjania úsilia. Akékoľvek bude vaša voľba, je fajn si uvedomiť, že ide vždy o rozhodnutie. A tie vždy skôr, či neskôr prinášajú „ovocie“ rôznej príchute.

Poznámka: Blog bol pripravený pre rubriku Rastieme pod klobúkom pre časopis Naše poľovníctvo 01/2023

2023-02-23T20:17:17+00:00