Marec je  označovaný  za mesiac knihy, preto sme sa rozhodli venovať v tomto príspevku práve knihám. Sú zdrojom inšpirácie, odporúčaní, poznatkov, výskumov, ako aj výpoveďou rôznych myšlienok autorov so skúsenosťami a vlastným pohľadom na život, či konkrétnu problematiku. No čítanie má toľko výhod a dokonca aj benefitov pre naše zdravie, že by bolo škoda nepripomenúť si aspoň zopár z nich a nezačať ich konečne čítať.

Prečítať si knihu sa môže na začiatok zdať náročnejšie. Najmä v dnešných časoch, keď fungujeme medzi množstvom úloh,  všade sa ponáhľame a pracovnému ale aj bežnému životu čoraz viac vyhovuje a uľahčuje fungovanie digitálne prostredie. To nebádane podporuje aj rýchlejšiu dostupnosť informácii a tak trochu viac aj náš ľudský komfort. Na druhej strane ak by sme sa zastavili pri potrebe vynakladania úsilia pre akúkoľvek činnosť,  dalo by sa povedať, že táto potreba sa postupne zmenšuje, pretože už dnes za nás dokáže veľa urobiť aplikácia, či umelá inteligencia.

Zamerajme sa však na spomínané benefity, prečo zobrať do rúk knihy a venovať im svoju pozornosť. Každý z Vás určite prečítal za život aspoň jednu a známe sú vám určite aj výhody. Stačí sa iba zamyslieť, ako ste sa pri čítaní pre ktoré ste sa rozhodli cítili. Spomeňme si na okraj aspoň zopár benefitov, ktoré čítanie prináša.

Priestor pre seba a koncentráciu. Pri čítaní môžeme na chvíľu  zabudnúť na realitu a pomyselne sa ponoriť do priestoru podľa vlastného výberu. Je to zároveň priestor, kedy si môžete oddýchnuť, zažiť dobrodružstvo, získať ďalšie vedomosti a urobiť aj niečo pre seba. Akýkoľvek si vyberiete žáner, vždy vám čítanie prinesie benefit hlavne pre váš osobný rozvoj. Čítanie nenápadne  rozvíja našu schopnosť dôležitú pre bežné fungovanie. A je ňou hlavne sústredenosť. Tá je potrebná nielen pri čítaní, ale aj kedykoľvek v práci, či pri bežných úlohách a aktivitách, čo znamená, že ak sa sústredíme môžeme robiť veci lepšie.

Rozvoj kreativity. Čo kniha, to iný dej, miesto, hrdinovia a aj situácie. Každý deň naša myseľ pracuje s predstavivosťou, neustále niečo tvorí, ale aj ukladá a neskôr používa pre komunikáciu. Pri svojej tvorbe pracuje najmä s tým materiálom,  ktorý už má a pozná. To znamená, čím viac čítame, tým viac materiálu pre našu myseľ zbierame. A čím viac má naša myseľ materiálu o to viac sa nám lepšie funguje v bežnej praxi. Napríklad pri rozhovoroch, hľadaní riešení, porozumení, rozširovaní obzorov, ako aj utváraní si názorov a vytváraní si vzorov, ktoré môžeme nasledovať.

Lepšie komunikačné zručnosti. Pri čítaní si osvojujeme aj štylistiku, ale rozširuje sa aj slovná zásoba, či odborná terminológia. Čím je čítanie častejšie, tým viac podporujeme aj správne formulovanie myšlienok, jasnejšie vyjadrovanie sa ako aj písomný prejav. Ak čítame napríklad aj odborné knihy, ich obsah nám pomáha s rozširovaním poznatkov a porozumením problematiky.

A ak patríte medzi tých, ktorí sa k čítaniu odhodlávajú už dlhšie a nemôžu sa dopracovať k začiatku, máme pre vás tip na malú osobnú výzvu. Vyberte si jednu knihu, ktorá vás zaujíma a skúste prvých 21 dní prečítať každý deň v rovnaký čas minimálne jednu stranu. Po 21 dňoch sa vám táto skúsenosť môže stať návykom a zistíte, že čítanie kníh je naozaj skvelá vec nielen pre vyššie spomenuté benefity ale aj pre osobný rozvoj a dobrý vnútorný pocit. A keďže naša rubrika o vzdelávaní a spoločných inšpiráciách je zároveň súčasťou poľovníckeho časopisu, radi by sme upriamili vašu pozornosť aj na  knihy napríklad s poľovníckou tematikou (a nato nepotrebujete byť ani poľovník). Nájdete v nich bohaté informácie zo života lesného prostredia, poznatky užitočné pre bežný život pre súlad s prírodou, ale aj zaujímavé príbehy, poznatky, typy pre gastronomické špeciality ako aj zaujímavosti a inšpirácie.

 

Článok bol pripravovaný pre pravidelnú rubriku Rastieme pod klobúkom pre marcové vydanie časopisu Naše poľovníctvo/2024

2024-03-01T21:27:15+00:00