OD LEKÁRSKEJ PRAXE, CEZ POĽOVNÍCTVO K UMELECKEJ TVORBE

RODÁK Z OPATOVEJ PRI TRENČÍNE, ODBORNÝ LEKÁR, POSOBNOSŤ V ZAHRANIČNÝCH LEKÁRSKYCH KOMISIÁCH, PODNIKATEĽ A ZÁROVEŇ PREDSEDA POĽOVNÍCKEJ ORGANIZÁCIE ZVPP OPATOVÁ. MILUJE SVOJU PRÁCU, ŽIVOT A POBYT V PRÍRODE. MÁ ZA SEBOU MNOHO ÚSPECHOV, NO ZA NAJVAČŠÍ V ŽIVOTE POVAŽUJE ZDRAVIE, ÚPRIMNÚ RADOSŤ, RODINU A SKUTOČNÝCH PRIATEĽOV. PREČÍTAJTE SI ROZHOVOR S MUDr. ROMANOM SOKOLOM PhD., MPH O ZAČIATKOCH V POĽOVNÍCTVE A O TOM, ČO BOLO A JE PREŇO ZDROJOM INŠPIRÁCIE, AKO AJ POHĽAD NA OSOBNÝ ROZVOJ.

Naša rubrika je o vzdelávaní, rozvoji a spoločných inšpiráciách. Z nášho rozhovoru môžeme potvrdiť, že sa venujete viacero oblastiam a pri jednej zostaneme. Je ňou poľovníctvo, ktorému sa venujete už od roku 1998. Čo alebo kto vás inšpiroval stať sa poľovníkom? Áno v uvedenom roku som sa stal poľovníkom a musím povedať, že aj vďaka priateľom, ktorý ma k tejto vášni priviedli, nakoľko nikto z našej rodiny sa poľovníctvu nevenoval. Často ma brávali na individuálne poľovačky, počas ktorých sme zažili množstvo nezabudnuteľných zážitkov. A práve to je to, čo ma inšpirovalo stať sa poľovníkom. Je to záľuba, ktorá však nie je iba o lov zveri, aj keď je to neoddeliteľnou súčasťou poľovníctva, ale ide najmä o tie nezabudnuteľné zážitky, ktoré Vám poľovníctvo a príroda prináša.

Stať sa poľovníkom znamená aj veľa učenia sa, získavanie poznatkov v praxi, trpezlivosť, ale aj veľa investície voľného času. Tiež je to vo väčšine prípadov „záujmová činnosť“ ktorá sama osebe ponúka možnosť  intenzívnejšie venovať sa  viacero oblastiam naraz od samotného lovu, cez poľovnícku kynológiu, právne predpisy, starostlivosť o zver až po osvetu. Čo je vám v rámci poľovníctva najviac srdcu blízke? V rámci poľovníctva si cením najmä čas strávený v prírode, či už osamote, kedy mám priestor na oddych po náročnom dni a častokrát prichádzam na nové myšlienky, ale taktiež si cením čas strávený s priateľmi na spoločných poľovačkách. Je to priestor, kedy si medzi sebou môžeme aj vymieňať práve tie poľovnícke zážitky. Sú to pre mňa príjemné a niekedy aj vzácne stretnutia.

Načrtnime trochu aj do vašej pracovnej oblasti. Okrem odbornej lekárskej praxe, kde sa venujete najmä urológii v rámci vlastnej privátnej a urologickej ambulancie svoju energiu investujete aj do podnikania, o ktorom sa dá povedať, že súvisí aj s umeleckou tvorbou a poľovníctvom zároveň. Ste majiteľom značky Poľovnícky interiér, pod ktorou môžu priaznivci poľovníckeho umenia nájsť rôzne originálne a štýlové doplnky do interiéru. Zároveň hovoríme o rôznom druhu luxusného  nábytku, obrazoch, cez lustre, až po drobnejšie výrobky ako sú ozdoby, písacie potreby, či iné doplnky s poľovníckou tematikou a tak trochu aj „dušou“.  Tvoriť takéto produkty si však vyžaduje nielen kreativitu, ale aj zanietenosť pre tvorbu, krásu a umenie. Ak sa vrátime do minulosti čo vás priviedlo k rozhodnutiu venovať sa práve výrobe interiéru a doplnkom s poľovníckou témou? Rozhodnutie venovať sa výrobe nábytku a doplnkov s poľovníckou tematikou vzniklo z lásky k poľovníctvu a k poľovníckej kultúre. Práve vášeň k poľovníctvu som chcel nejak pretvoriť a priniesť niečo nové ľuďom, s ktorými nás spája práve poľovníctvo. V súčasnosti si nemalá skupina poľovníkov zariaďuje poľovnícke izby, chaty alebo domy a práve Poľovnícky interiér im ponúka širokú škálu nábytkov, doplnkov a taktiež aj inšpirácie.

A keď už sme načrtli umeleckú tvorbu v rámci poľovníctva, ešte chvíľu pri nej zostaneme.  Pre niekoho to môže byť tvorba hudby, pre iného obrazy, či písanie kníh. Každé dielo, či už literárne alebo akýkoľvek výrobok sa začína tvoriť myšlienkou, nápadom alebo spúšťadlom býva aj „múza“. Kde nachádzate vy najčastejšie zdroj inšpirácie pre rozširovanie portfólia produktov v rámci poľovníckeho interiéru? Som poľovníkom už takmer 30 rokov a za tento čas som navštívil mnoho krajín a tak spoznal ich zvyky a tradície, čo mi rozšírilo obzor inšpirácií. Z každého miesta, ktoré navštívim si zoberiem aspoň kúsok inšpirácie, ktorú sa neskôr snažím zužitkovať pri tvorbe nových vecí. Taktiež množstvo poľovníkov, a to nielen zo Slovenska, navštevuje náš showroom a pri rozhovore s nimi rovnako prichádzam na nové nápady, ako rozšíriť našu ponuku.

Spomínali sme exkluzívne produkty a ich tvorbu, za ktorými sú hodiny práce zručného tímu. Je dnes vo svete digitálneho obdobia náročné nájsť stabilný tím ľudí, ktorí majú vzťah k precíznej a ručnej práci tohto druhu? Určite to nie je ľahké, no v Poľovníckom interiéri sa podarilo vytvoriť stabilný tím šikovných a spoľahlivých ľudí, začo som  veľmi vďačný. Vo výrobe majú úplne voľné ruky a možnosť sebarealizácie a to je tiež dôležité „korenie“ spolupráce.

Pri vzniku akéhokoľvek umeleckého výrobku sme spomínali, že jeho začiatok začína myšlienkou. Samozrejme nato nadväzuje prevedenie nápadu do reality. Ako je to vo vašom prípade pri tvorbe vašich produktov. Ste navrhovateľom toho ako má výrobok vyzerať, podieľate sa aj na samotnej tvorbe alebo je to skôr vzájomná synergia tímovej spolupráce? Áno, vytvorenie niečoho nového a rozšírenie portfólia Poľovníckeho interiéru začína v hlave, kedy premýšľam nad tým, čo nové ponúknuť, ako veci zlepšiť a čo by zákazníka oslovilo. Samozrejme niekedy myšlienka na niečo nové prichádza aj od našich šikovných chlapcov, ktorí sa podieľajú na výrobe nábytku a doplnkov do interiéru.

Aj v oblasti výroby alebo umeleckej tvorby je potrebná spolupráca, motivácia k práci či produktivita. Vy takisto spolupracujete s vlastným tímom a riadite ho. V čom podľa vás spočíva úspech pri riadení ľudí alebo pri efektívnej tímovej spolupráci? Myslím si že kľúčová je voľnosť, vzájomná podpora a pochopenie. Naši umelci majú voľné ruky a k ničomu ich nenútim. Práve naopak , sám ich nabádam, aby tvorili to čo majú radi, to na  čo majú práve chuť. Samozrejme , motívy si spolu častokrát preberieme . Mám rád  ak majú výrobky príbeh, dynamiku a čo najviac charakterizuje druh zveri ako aj príbeh samotný.

Vráťme sa nachvíľu opäť k vzdelávaniu. V mnohých oblastiach je považované za prioritnú oblasť. Ak zostaneme pri tvorbe vašich produktov z oblasti poľovníckeho interiéru. Ako vnímate osobný rozvoj a jeho potrebu v tejto oblasti u ľudí, ktorí sú zainteresovaní? Osobný rozvoj je významný pri napredovaní osobnosti človeka, lekára, poľovníka alebo akejkoľvek inej profesii, či pre napredovanie spoločnosti ako takej. Potreby sa pravidelne menia a tým aj smerovanie k samo vzdelávaniu  a iným formám osobného rozvoja. Dôležité je však štúdium literatúry, ak je možnosť tak určite aj  účasť na konferenciách k rôznym odborným problematikám ako aj návšteva výstav, kde môžete prísť aj k rôznym poznatkom a inšpiráciám. A rozhodne pre každú oblasť je nutné mať sny a ciele. Bez toho človek a spoločnosť nebude napredovať. 

Dnes zároveň svetom hýbe digitálne a online prostredie, ktoré prinieslo do života skoro do každej oblasti aj výzvy, vďaka ktorým môžeme rásť a napredovať.  Aké sú tie vaše napríklad s poľovníckym interiérom? Vnímam silu online prostredia, ktorá každým dňom napreduje. A práve preto sa snažím rásť aj touto cestou a pretavovať to do profilov Poľovníckeho interiéru, ktoré máme na sociálnych sieťach, či internetovej stránke, kde môžete nájsť nielen naše výrobky ale aj rôzne momenty z procesu výroby, či noviniek v showroome, ktorý je možné navštíviť v Opatovej.

 Na záver rozhovoru sa rozlúčime s poslednou otázkou zameranou na vašu dobrú skúsenosť, ako inak ako so vzdelávaním a rozvojom.  Dnes ste úspešný lekár, zároveň podnikateľ, ale pôsobíte aj vo funkcii predsedu poľovníckeho združenia, kde intenzívne pracujete na rôznych úlohách, projektoch . Stretli ste sa vo vašej praxi niekedy s dosiahnutím úspechu alebo vyriešením problematickej situácie, ktorému napomohlo alebo predchádzalo práve vzdelávanie a rozvojové činnosti? V medicíne  a poľovníctve vedie k úspechu len vzdelanie a dlhoročné skúsenosti. V poľovníctve treba mať občas aj trošku šťastia. Ale sú to elementy, ktorým sa dá veľa vyriešiť. Preto pravidelne nabádam svojich kolegov lekárov, ale aj poľovníkov na pravidelné vzdelávanie a výmenu informácii a skúseností.

Rozhovor bol pripravený aj pre februárové  vydanie časopisu Naše poľovníctvo pre pravidelnú rubriku Rastieme pod klobúkom o vzdelávaní a vzájomných inšpiráciách www.zelenyklobuk.sk

2024-01-25T20:05:07+00:00