ČAS ZHODNOTENIA A NOVÝCH ZAČIATKOV

Aj o tom je prelomové obdobie každého roka. Ku koncu kalendárneho obdobia, či sezóny najčastejšie vyhodnocujeme, plánujeme alebo zvažujeme nové začiatky. A je to správne. Je to čas pre zmenu a čas, kedy sa aspoň nachvíľu zastavíme a máme priestor pracovať so spätnou väzbou, ktorá sa nám dostáva v tej najrozmanitejšej podobe.

Ak sa vám podarí dopracovať k želaným výsledkom môže sa dostaviť aj intenzívnejšia „dávka“ radosti a vnútornej spokojnosti. V opačnom prípade sa objavuje pocit mrzutosti, nespokojnosti, a často aj nechuť pokračovať ďalej alebo sa do čohokoľvek opäť angažovať. Je to však prirodzené dianie,  ktoré Vám môže tiež pomôcť rozbehnúť sa tým správnym smerom. Teda jedine, ak sa tak rozhodnete. Potrebovať budete však iba zopár „ingrediencií“. Dôveru vo váš zámer a vytrvalosť , ktorá je testom do akej mieri veríte v to, čo si prajete zmeniť k lepšiemu. A to môžete riešiť čokoľvek. Tento „vzorec“ je stále rovnaký.

Ale ak sa vo vašom živote prevažne objavuje „nezdar“ v akejkoľvek podobe alebo oblasti je  dobré nachvíľu sa zastaviť a prehodnotiť situáciu z „vtáčej perspektívy“. Je možné, že existujú situácie, ktoré sa vo vašom živote objavujú aj opakovane. Môže to byť zdanlivo Vaše osobné nastavenie, ktoré sa vám prihovára aj prostredníctvom rôznych situácii. Zažívať ich budete pravdepodobne dovtedy, pokiaľ sa nenaučíte vlastnú „lekciu“ alebo nezmeníte „súradnice“ pre vašu energiu, ktorá by mala smerovať na to, čo si prajete aby sa vám v živote objavovalo. Znie to možno jednoducho, ale vyžaduje si to opäť svoju dávku pracovať na osobnom rozvoji.

 

Dosť bolo teórie a pozrime sa na jeden príklad z praxe.

Každý pracuje na nejakej úlohe, pôsobí v nejakej organizácii, kde sa vo vašom okolí objavujú ľudia s rôznou typológiou osobnosti. Nie vždy možno všetko funguje tak, ako by ste si priali a dôvodov „prečo“ môže byť naozaj nespočetné množstvo. A občas sa ocitnete v situácii, ku ktorej vidíte aj riešenia, no nedokážete ju v danom momente zmeniť. Inokedy ste v situácii, kedy si poviete „a už dosť“ pretože nemáte energiu riešiť napríklad negativizmus, „žabomyšie vojny“ a obdobné situácie. A takto by sme mohli pokračovať ďalej, až by sme sa zastavili pri frustrácii, ktorá je veľmi častým sprievodným javom akéhokoľvek nezdaru. A čo môžete urobiť, aby ste predišli tomuto neželanému efektu a vymanili sa z opakovaných situácii?

Jedine čo dokážete vždy zmeniť ste vy sám (sama). Potom prichádza na rad vernosť vášmu zámeru. A iné to nie je ani pri Vašich novoročných predsavzatiach, ktoré sú každoročne plné výziev, plánov a optimizmu. Preto vám prajeme, aby sa aj tie vaše stali skutočnosťou v nadchádzajúcom období a presne podľa vašich predstáv.

Článok bol pripravený aj pre pravidelnú rubriku Rastieme pod klobúkom pre časopis  Naše poľovníctvo 01/2024

www.zelenyklobuk.sk

2024-01-02T20:04:35+00:00