PRÍRODA, NEKONEČNÝ ZDROJ INŠPIRÁCIE

nielen pre umeleckú tvorbu, ale aj pre osobný rozvoj. Vďaka nej sa môžete zoznámiť s rozmanitosťou okolia, vyskúšať nekonečné množstvo prírodných produktov, zažiť každodennú pestrosť situácií,  na konci každého dňa obohatiť, ale aj uzdraviť svoj „vnútorný svet“, osobnostne rásť, ako i priblížiť sa krok po kroku k poznaniu samého seba.

Určite ste sa stretli s výrokom „ život vás naučí“. Áno, je najlepším učiteľom a v tomto výroku je naozaj veľká múdrosť. Človek je súčasťou prírody, ale i súčasťou kolobehu života, v ktorom prekonávame vlastné limity, reagujeme na podnety, učíme sa a postupne, každý kráčame k stavu osobnej rovnováhy s cieľom ju udržať.

Keď tvoríme spoločne.

Tak ako je rovnováha významná v prírode, má svoju silu aj v našom „vnútornom vesmíre“, ale i dosah na spoločné medziľudské fungovanie. Presne ako v prírode. Pre príklad si môžeme zobrať jazero. Ak sa v ňom nachádza nerovnováha v podobe väčšieho znečistenia, či toxicity, pri vstupe do takéhoto jazera môžete ľahko prísť k zraneniam akéhokoľvek druhu, ale môže byť v ňom dokonca ohrozený aj život, samotná „funkčnosť“ či podstata jazera. Podobné je to aj v ľudskom svete. Povedzme si príklad na fungovaní v akejkoľvek organizácii. Ak nezažívate ako celok vzájomnú rovnováhu, skôr či neskôr sa začnú objavovať príznaky nerovnováhy a jej dôsledky. Tie sa v ľudskom svete môžu objavovať v podobe nefungujúcej komunikácie, chýbajúcej angažovanosti ľudí, nedosahovania výsledkov  až po deštrukciu tímov či samotné ohrozenie existencie organizácie.

Ani prírodné prostredie nie je samozrejmosť.

Ak chcete zažívať rovnováhu, či už vo svojom osobnom svete alebo aby bola aj v organizácii v ktorej pôsobíte, prirodzene poznáte, aké sú tie správne kroky. Minimálne záujem, starostlivosť a konkrétne činy. No nie vždy sú v bežnej praxi také jednoduché a samozrejmé, ako sa vám môžu zdať. Príkladom z prírody môže byť jednoduchý kvet. Ak nemá vašu pozornosť a hlavne starostlivosť,  alebo ak pre kvietok vyberiete nevhodné prostredie, veľmi rýchlo môže zvädnúť, až uhynúť. Preto ak chcete aby sa váš osobný život  alebo  si prajete aby sa vaša organizácia uberali cestou rovnováhy a rozkvitali ako spomínaný pomyselný kvet, je potrebné nielen vynaložiť a investovať do nej energiu. Ďalšou hlavnou „ingredienciou“ je záujem o symbiózu, či spoločný súlad presne ako v prírode, kde je všetko spoločne prepojené a na seba nadviazané. Rovnako krásu rozkvitnutého kvetu, ktorý chceme vypestovať bez vody, pôdy, potrebných živín, či našej starostlivosti by sme si v realite pravdepodobne užili len veľmi ťažko.

Možno ste počuli aj výrok „veď príroda sa postará sama“. To rozhodne áno. No často možno aj inak, ako sa očakáva, pretože jej dary nie sú samozrejmosť. Často krát sú jednoduché, ale zároveň tak vzácne. Jedným z nich je aj možnosť ich objavovania vďaka jednoduchosti bytia či pozorovaním a nasledovaním prírodných zákonov.

Blog bol spracovaný pre pravidelnú rubriku Rastieme pod klobúkom pre časopis Naše poľovníctvo 08/2023

2023-07-24T15:29:24+00:00