KDE SMERUJETE VAŠU ENERGIU, TO POSILŇUJETE

Ak do vášho života prichádzajú situácie, ktoré vás oberajú o energiu, entuziazmus, či nadšenie alebo sa vám jednoducho nepáčia, máte vždy možnosť rozhodnúť sa aký postoj zaujmete. A presne to, ako sa rozhodnete má svoju silu. Ak sa budete rozčuľovať, dohadovať, obhajovať niečo, negovať, môžete zažívať alebo byť dokonca aj spúšťačom rôznorodej príchuti vnútorného nepokoja. No tento nežiadúci stav môžete ľahko aj zmeniť. Záleží na vás kam zameriate vašu energiu a či túto nepriazeň zoberiete ako vašu skúšku, lekciu, alebo i odmenu za váš doterajší prístup.

Prostredie charakteristické pre tímovou spoluprácu sa vám môže spájať najme s pracovným svetom. No je typické aj pre rôzne záujmové organizácie združujúce ľudí s rovnakým zámerom, alebo zanietených pre spoločnú záujmovú oblasť. Každopádne akékoľvek prostredie , môže byť aj vašim najlepším „tréningom“, kde si môžete vyskúšať vaše komunikačné zručnosti, zažiť príchuť rôznorodého prístupu, ale aj  skutočnosť, či ovládate svoje emócie vy alebo oni vás. A s tým je prepojené aj Vaše osobné vnímanie reality, ktorú práve zažívate.

AJ OBYČAJNÉ SLOVÁ MAJÚ SVOJU SILU

Ak sa často stretávate alebo používate napríklad  spojenia, poďme bojovať, dobré už bolo, to nezmeníte, to sa nedá, oni to nechcú, nevieme to zmeniť a podobne v hlbšom význame a určitom momente môžete pocítiť alebo vysielať určitú dávku disharmónie alebo nedôveru v zmenu k lepšiemu. Dôležité je však vedieť, že slová a postoje majú obrovskú moc, vďaka ktorej sa veľmi rýchlo vo vašom živote môže objavovať odpor, rôzne vnútorné bloky alebo môže vaše harmonické fungovanie pociťovať úpadok energie, nechuť zapájať sa do ďalších činností, až kým sa neocitnete v úplnej rezignácii. A čo ak to práve zažívate?

NEŽELANÝ STAV AKO LEKCIA

Nežiadúca situácia, ktorú zažívate alebo vnímate by sa dala prirovnať aj ku kvetine. Ak vädne, potrebuje minimálne vašu pozornosť a v určitej fáze aj pomoc v podobe konkrétneho činu, aby  úplne nezvädla, ale naopak opäť rozkvitla do plnej krásy. No existujú aj rastliny, ktoré potrebujú nielen pozornosť a konkrétne činy, ale aj osobitý prístup. A tak je to aj pri našej ľudskej spolupráci. Ak neprejavujeme dostatočný záujem , či nevynaložíme dostatočnú energiu o vlastné spoločné záujmy, podceňujeme ich hodnotu alebo je náš prístup ľahostajnejší, nemôžeme sa čudovať že veci, organizácia alebo vzájomná spolupráca nefunguje tak, ako by sme si želali. A v tomto prípade sa vám prihovára pomyselná lekcia, ktorá vás učí alebo vyžaduje robiť veci inak.

NEŽELANÝ STAV AKO VAŠA SKÚŠKA.

Základným pilierom akejkoľvek spolupráce je dôvera, efektívna komunikácia a viera v jednotný zámer. No ak zažívate na vašej ceste prekážky v rôznom „šate“ môžu to byť  práve situácie, ktoré skúšajú vašu odvahu, vytrvalosť ale hlavne presvedčenie, ktorému veríte. Na tejto pomyselnej ceste prežitia je dobré investovať vašu energiu práve do toho, čo nielen spôsobuje Vašu radosť, vyživuje vaše presvedčenie, že investovaná energia má zmysel, ale i do toho čo, chcete vyživovať a podporovať vo vašom prostredí v ktorom sa nachádzate. A nato majú opäť veľký vplyv praktizované spôsoby.

ZASLÚŽENÁ ODMENA

Tá je presne úmerná tomu, ako a akým spôsobom bola vynaložená Vaša energia v minulosti. Nezáleží či riešite osobnú záležitosť alebo sa zamýšľate nad komplexnejšou situáciou tímu, či organizácie, ktorá sa deje vo vašom prostredí. Pravdou však je, že minulosť nezmeníte, ale stále máte možnosť ovplyvniť výsledok, či situáciu ktorú by ste chceli zažívať vo vašom prostredí. A to tak, že prijmete aktuálny stav zvládnete vaše pomyselné skúšky a lekcie, ktoré vám sama situácia do života prináša.

Poznámka: Blog bol pripravovaný pre rubriku Rastieme pod klobúkom pre časopis Naše poľovníctvo 04/2023

2023-03-30T17:35:59+00:00