ROZVOJOVÝ PROGRAM – OSOBNÝ ROZVOJ

135,00

Osobný rozvoj je cesta, ktorá nás smeruje a formuje byť lepšími. Občas sa ocitáme v situáciách, ktoré nie sú pre nás komfortné, a občas sú priam až bolestivé. No tieto skutočnosti nám tiež prinášajú príležitosť obrovskej lekcie. Môžeme sa naučiť zmeniť to, čo sa nám možno opakuje v živote dookola, môžeme sa naučiť riešiť záťažové situácie, ktoré nás môžu odkloniť od našej plánovanej cesty alebo sa môžeme posunúť bližšie k svojmu cieľu. Dôležitú rolu zohráva v týchto situáciách naša voľba a rozhodnutia.

Preto, skúste to s nami a zaregistrujte sa.

Popis

Osobný rozvoj je cesta, ktorá nás smeruje a formuje byť lepšími. Občas sa ocitáme v situáciách, ktoré nie sú pre nás komfortné, a občas sú priam až bolestivé. No tieto skutočnosti nám tiež prinášajú príležitosť obrovskej lekcie. Môžeme sa naučiť zmeniť to, čo sa nám možno opakuje v živote dookola, môžeme sa naučiť riešiť záťažové situácie, ktoré nás môžu odkloniť od našej plánovanej cesty alebo sa môžeme posunúť bližšie k svojmu cieľu. Dôležité sú naša voľba a rozhodnutia.

Vzdelávanie nemusí byť iba o suchých prednáškach, jednostranných múdrostiach, prezentáciách alebo usmerneniach, ako a čo robiť najlepšie. Skutočné učenie a vzdelávanie začína v každom z nás, a to ponorením sa do samého seba, aktívnym vnímaním miesta, kde máme „kompas“, ktorý nás naviguje, a ktorý často v spleti udalostí dejúcich sa okolo nás nevnímame. Preto, zaregistruje sa na toto rozvojové stretnutie, ktoré ponúka vedený a zároveň relaxačný program s možnosťami a množstvom inšpiráci pre Váš osobný rozvoj.

Vzdelávací program je rozdelený do 4 blokov. A aké sú témy počas rozvojového stretnutia? 

CESTA OSOBNÉHO RASTU

 • Na slovíčko o osobnom rozvoji, a prečo mu venovať pozornosť.

 • Cesty  osobného rozvoja (čo robiť, kde a ako  hľadať možnosti aby nám bolo lepšie).

 • Čo nám hovorí vnútorné dieťa (a čo sa deje keď nevenujeme pozornosť samým sebe).

 • Keď začína skutočné učenie (o aktívnej práci so sebou sama/samým).

PRÍBEH POCESTNÉHO

 • Témy/príbehy  účastníkov, ktoré nám môžu byť tak blízke a zároveň tak vzdialené, a čo všetko sa môžeme z ních naučiť.

 • Ako zvládať  a pracovať so situáciou, v ktorej nechceme byť.

SPOLOČNOU CESTOU

 • Sebamotivácia a motivácia v našom živote a jej význam.

 • Kolektívne učenie interaktívnou formou.

ZA SVOJIM CIEĽOM

 • Ako opraviť vlastný „navigačný kompas“ a ísť svojou vysnenou cestou.

 • Barličky a pomôcky pre osobný rozvoj.

Čo môžete získať?

 • Inšpirácie, nové pohľady a podnety pre osobný rozvoj a ako sa pohnúť z neželaného miesta.

 • Ak ste nezačali pracovať so sebou sama, tak možnosť začiatku je tu.

 • Priblížiť sa bližšie k Vašim cieľom a snom.

Pre koho bolo rozvojové stretnutie vytvorené?

 • Pre všetkých, ktorí hľadajú cestu zmeny lepšie zvládať situácie, ktoré nie sú komfortné.

 • Pre všetkých, ktorí radi pracujú na svojom osobnom rozvoji.

 • Pre všetkých, ktorí sa chcú niečo nové naučiť, inšpirovať sa, učiť sa kolektívne.

 Časový rozsah:

 5,5 hodín ( 09:00 – 15:30)

Termín:

 • 23.10. 2020

 • 27. 10. 2020 (tento termín je bezplatný vďaka projektu TCU)

 • 10.11. 2020 (tento termín je bezplatný vďaka projektu TCU)

 • 07. 12. 2020

Miesto realizácie:   Mierové námestie 52/6, Ilava

Registrácia:

 • prostredníctvom prihlasovacieho formulára (nižšie)

 • cena služby 135 EUR* (konečná cena)

 • po záväznej registrácii Vám bude na Váš email doručený daňový doklad

*Cena pokrýva:

 • 1 dňový vzdelávací program

 • pomôcky pre účastníka,

 • 1x obed + 2x občerstvenie,

 • Náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu

Máte otázky? Napíšte nám na info@zelenyklobuk.sk