O nás 2020-03-02T17:41:29+00:00

O nás

Zelený klobúk je tréningová spoločnosť, ktorá prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov spája príjemné s užitočným. Zameriavame sa najmä na firemné vzdelávanie a osobný rozvoj jednotlivca.

Pre firemných klientov ponúkame možnosti podporiť najmä ľudský potenciál v tímoch a približovať sa k firemným cieľom. Účastníkom ponúkame možnosti, ktoré podporujú približovanie sa viac k sebe samému  ako i zameriavanie  sa na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie si vlastných možností.

Po účasti na našich vzdelávacích aktivitách si  účastník odnesie nielen to, čo potrebuje k  problematike tréningu ale aj nové znalosti, zážitky s prírodnou tematikou a uvedomenie si, že odpovede poznáme všetci.

Vzdelávacie aktivity realizujú profesionáli pre konkrétnu oblasť, a to s dávkou entuziazmu a zanietenosti pre svoju prácu.