O NÁS 2021-01-20T16:44:53+00:00

Náš príbeh

Náš príbeh začal uprostred lesa na prechádzke lesným chodníčkom. Na prechádzke, ktorá vám umožňuje nielen oddych ale ponúka množstvo zaujímavosti z lesného sveta. A práve na tomto mieste vznikla myšlienka „spájať príjemné s užitočným“, ktorá sa zrodila pod zeleným klobúkom poľovníčky a andragogičky  zároveň, čo bolo spúšťačom pre vytvorenie spoločnosti zaoberajúcej sa vzdelávaním.

Pod zeleným klobúkom! A to bolo presne to spojenie. Pod klobúkom, kde jeho význam v bežnej praxi  nie je vnímaný iba za módny doplnok. Ale je vnímaný ako symbol ľudí s nádherným poslaním a so „zeleným srdcom“, kde v ich poľovníckej praxi je zelený klobúk častokrát:

  • ochrancom v nepriaznivom počasí
  • spoločníkom pri nádherných zážitkoch v lese,
  • spoločníkom pri pracovných a odborných stretnutiach,
  • spoločníkom pri stretnutiach s  priaznivcami prírody ale i nositeľom tradícii a hodnôt.

A práve preto,  náš príbeh dostal názov Zelený klobúk s. r. o.

Príbeh z pod zeleného klobúka, ktorý sa prepája s poznatkami z prírodného prostredia a skúsenosťami v oblasti vzdelávania dospelých, tvoríme a zdieľame od roku 2016 spolu s účastníkmi našich programov, klientmi ale i priaznivcami prírody a hlavne osobného rozvoja.

Pod Zeleným klobúkom sa venujeme:

  • oblasti vzdelávania dospelých,
  • identifikovaniu potrieb a návrhom riešení v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja,
  • príprave a realizácii vzdelávacích programov na mieru (tréningy, školenia, team-building, mentorovanie,..),
  • programom pre deti s tematikou príroda.
  • práci, ktorá svojou činnosťou približuje človeka s prírodou a k sebe samému,
  • všetkým, ktorí majú záujem o osobný rozvoj, či už vo voľnom čase alebo vo firemnom prostredí.

Staňte sa súčasťou nášho príbehu aj vy.

Mgr. Monika Janíková