Naša filozofia 2020-03-02T16:22:39+00:00

Filozofiou spoločnosti Zelený klobúk je priblížiť človeka k prírode, k svojej podstate, vlastnému potenciálu a talentom. Tento progres je však možný len prostredníctvom osobného prístupu k sebe samému a voľby, pre ktorú sa  každý rozhodujeme každý deň. Preto na ceste za poznaním ako byť lepší a osobnostne rásť nám môžu byť  dobrým a nápomocným spoločníkom najmä vzdelávacie a rozvojové činnosti.